Kierowanie robotami

  • prowadzenie dokumentacji budowy
  • nadzór nad robotami budowlanymi
  • kontrola postępu robót
  • konsultacje i doradztwo techniczne