Obsługa obiektów i inwestycji

Wykonujemy dokumentację obiektów istniejących:

  • przeglądy okresowe obiektów budowlanych (roczne i pięcioletnie) w tym obiektów hydrotechnicznych.
  • opinie techniczne
  • ekspertyzy budowlane